A diakónia hatása a medgyesi református gyülekezetben

Szalkay László  Szigetszentmiklós-Kossuth utcai lelkipásztor gondolatait osztotta meg a szeptember végén rendezett medgyesi diakóniai hétvége kapcsán: “A medgyesi diakóniai nap” úttörő vállalkozás volt a Kárpát-medencei magyar reformátusság életében. A kitűzött célt nagy nehézségek árán sikerült megvalósítani, és 2022. szeptember 24-25-én anyaországi és erdélyi református gyülekezetek tudtak tapasztalatot cserélni a gyülekezeti diakóniáról. A tapasztalatcsere egyik szelete volt,…

Medgyesi Diakóniai Hétvége

Székely Zoltán Márton Medgyesi lelkész  beszámolója a 2022. szeptember 26-án megtartott Diakóniai Hétvégéről. „El ne felejtkezzél semmi jótéteményről.”Ps.103,2 2022.szeptember 25-én szervezte meg a gyülekezet Medgyesen a Diakóniai Hétvégét, amivel a gyülekezetben szolgáló, diakónus lelkületű tagokat kívánta lelkületében és hivatásában mindenekelőtt megerősíteni. Az egynaposra tervezett együttlét a 10 órakor kezdődő istentisztelettel kezdődött, ahol dr.habil.Hecker-Réz Róbert professzor-lelkész…

Medgyesi református gyülekezeti diakónia tevékenység (2013-2022)

A medgyesi református gyülekezeti diakónia 2013-2022 között,Székely Anna-Eli diakónus írása A medgyesi református gyülekezeti diakónia jelszava a Galata 6,2-ben található: ”Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” Ma, amikor felidézzük az eddig megtett útnak a történetét, erős érzelmi kötődést érzünk az együttvégzett szolgálatért. Ezért, ez az út, amit bejártunk eddig „ a…

Érdekességek a legutóbbi Egyesületi közgyűlésünkről

Július második vasárnap este tartottuk a Diakóniai Műhely legújabb megbeszélését online formában. A jelenlevők közül többek között Kárpátaljáról, Romániából, Németországból, Magyarországról tették tiszteletüket testvéreink. A megbeszélést imával indítottuk, áldást kérve a közös megbeszélésre, eredményes munkára. Egy kis igei megalapozás követte, amelyben arra tekintettünk rá, hogy a kősziklából miként eredhetett víz a pusztai vándorlás során, illetve…