Július második vasárnap este tartottuk a Diakóniai Műhely legújabb megbeszélését online formában. A jelenlevők közül többek között Kárpátaljáról, Romániából, Németországból, Magyarországról tették tiszteletüket testvéreink.
A megbeszélést imával indítottuk, áldást kérve a közös megbeszélésre, eredményes munkára. Egy kis igei megalapozás követte, amelyben arra tekintettünk rá, hogy a kősziklából miként eredhetett víz a pusztai vándorlás során, illetve a kő természete milyen. Lehetséges-e az, hogy a keménysége és ellenállósága ellenére eszköz legyen az Isten kezében. Az Úr szava képes megváltoztatni az ellenállást arra, hogy eszközzé váljon, ahogyan mi is eszközzé szeretnénk válni embertársaink javára.
Ennek fényében három fő téma mentén folyt a beszélgetés.

Diakóniai program

Szeptember végére tervezünk Medgyesen, Dél-Erdély legszebb történelmi városában, egy diakóniai hétvégét, melynek célja a közösségépítés, kapcsolatépítés, ismerkedés a helyi gyülekezeti diakóniai tevékenységeivel, munkatársaival.
A hétvége programtervezetét ismertette Székely Zoltán Márton medgyesi testvér, aki egyben a házigazdája is lesz a két napos együttlétnek.

Beszámolók a pályázati projektekről

Cseresznye Albert kárpátaljai lelkész beszámolt az aktuális nehézségekről a háború kapcsán, melyek nehezítik a támogatói munkát. Elmondása szerint az üzemanyag beszerzése és ennek következtében az élelmiszer elszállítása nagy nehezítettséggel képes csak működni. Nagy segítség volt számukra a pályázat által kapott segítség.

Hecker-Réz Róbert Egyesületi elnök is ismertette, hogy az adománygyűjtés a 2 mosógépre és 13 db biciklire is elrendeződött, ezek Szolnokról való elszállítása folyamatban van a határon túlra, a szeretetszolgálathoz, házi beteg gondozók részére, munkájuk megkönnyítése érdekében. Tervben van további források szerzése a támogatásokhoz.

Kacsó Géza szintén kárpátaljai testvérünk elmondta, hogy náluk is működik a támogató projekt. Jelenleg 40 főnek főznek -aminek kibővítése 50 főre hamarosan megvalósul. Sok egyedülálló, idős embernek nagy segítség az élelmiszer támogatás, amit ki is szállítanak a számukra.

Emberkereskedelem áldozatainak támogatása

Hecker-Réz Róbert röviden felvázolta, hogy a háború elől menekülők többsége nő, anyukák-gyerekkel, aminek következtében az emberkereskedelem felerősödött és sok nő áldozattá válik a kiszolgáltatott helyzetéből fakadóan. Testvérünk felhívta a figyelmet, hogy bárkinek van ilyen személy a látószögében, aki segítségre szorul, áldozat lett, jelezzék neki és megoldást, segítséget találnak a számukra.

Fontos missziós terület az áldozatok megsegítése, éppen ezért aki ilyen szolgálatot végez, azoknak ilyen irányú képzés elvégzésében is tudnak segítséget nyújtani.

Végezetül néhány technikai információ hangzott el a következő megbeszélések, projekt beszámolók, kiértékelések időpontjairól, majd imával fejeződött be a közgyűlés.