7. A párbeszéd teremtő ereje

7. A párbeszéd teremtő ereje  (A címre kattintva meghallgatható a rádióműsor)   Amikor felgyülemlik az emberben valamiféle “tenni akarás” akkor ezt a rombolás, pusztítás tevékenységében éli ki. Ennek magyarázata megfoghatatlan. A teremtés, valaminek a létrehozása az életünkben egy különleges teljesítmény, nem természetes. Egy olyan kihívás, mely mintha nem igazán a hétköznapoknak természetes velejárója lenne. A…

Ujvárosi Családi Nap

  Az Ujvárosi Családi Napot immár tizenhatodik alkalommal tartottuk meg Szolnokon. Témája a család ajándéka volt, melyet a Biblia tanítása alapján értelmeztünk. Az alsózsolcai Krisztvox Együttes tagjai, énekeikkel és személyes életük tapasztalatainak megosztásával szolgáltak közöttünk. Megtisztelte rendezvényünket Szalay Ferenc polgármester úr, Molnár Iván képviselő úr, és az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország vezetői, Christine és Michael Staisse…

6. Az apa-kép hatása párbeszédünkre

6. Az apa-kép hatása párbeszédünkre (A címre kattintva meghallgatható a rádióműsor)   Mai adásunkban a “Hiszek egy Istenben, egy Mindenható Atyában” kifejezést vizsgáljuk meg. Hogyan lehet az Istent jellemezni, leginkább közelférhetővé tenni az emberek számára? Mindenható Atya- ez a legfontosabb jellemvonása. Nem egy távoli, haragvó Istenség, hanem egy atya, aki kizárólagosságában tud mellénk rendelődni, önmagával,…

5. A kizárólagosság öröme

  5. A kizárólagosság öröme (A címre kattintva meghallgatható a rádióműsor) “Hiszek egy Istenben” -egy kulcsfontosságú mondat, ezen belül is az ‘ egy Istenben’ kifejezés  a kizárólagosság öröméről kíván bennünket tudósítani. Ki számunkra a bizalmi személy, ki az aki számíthat a mi feltétlen bizalmunkra, mit jelent feltétel nélküli bizalmi kapcsolatban lenni? Az egy Istenhez, különleges…

Segély raktár munkálatok

2022. október 07-én önkormányzati képviselőnkkel Molnár Ivánnal bejártuk azokat a helyeket, ahol polgári körünk tagjai korábban megoldandó problémákat jeleztek. Képviselőnk szorgalmasan jegyzetelt, ahol kellett, fotózott is, hogy dokumentálja azokat a helyeket, ahol akár csatorna bekötési, akár fekvőrendőr; mobil-kamera elhelyezési feladatok adódnak. Új projektünket is bemutattuk neki: segély-raktárunkat, melyet elnökségi tagunk által ingyenesen rendelkezésre bocsájtott területen,…

4. A bizalom gyógyító ereje

4. A bizalom gyógyító ereje (A címre kattintva meghallgatható a rádióműsor) A bizalom a szívnek a rádobbanása valakinek a kisugárzására, alapvetően az érzelmek döntése, egyfajta ráhangolódás valakinek az életére. Jairus történetén keresztül megláthatjuk mi is a bizalom. A bizalom életszemléletének fontos fordulópontja, amikor azt mondom, hogy nem a félelem szemüvegén keresztül nézem a világot. “Ne…

A diakónia hatása a medgyesi református gyülekezetben

Szalkay László  Szigetszentmiklós-Kossuth utcai lelkipásztor gondolatait osztotta meg a szeptember végén rendezett medgyesi diakóniai hétvége kapcsán: “A medgyesi diakóniai nap” úttörő vállalkozás volt a Kárpát-medencei magyar reformátusság életében. A kitűzött célt nagy nehézségek árán sikerült megvalósítani, és 2022. szeptember 24-25-én anyaországi és erdélyi református gyülekezetek tudtak tapasztalatot cserélni a gyülekezeti diakóniáról. A tapasztalatcsere egyik szelete volt,…

Medgyesi Diakóniai Hétvége

Székely Zoltán Márton Medgyesi lelkész  beszámolója a 2022. szeptember 26-án megtartott Diakóniai Hétvégéről. „El ne felejtkezzél semmi jótéteményről.”Ps.103,2 2022.szeptember 25-én szervezte meg a gyülekezet Medgyesen a Diakóniai Hétvégét, amivel a gyülekezetben szolgáló, diakónus lelkületű tagokat kívánta lelkületében és hivatásában mindenekelőtt megerősíteni. Az egynaposra tervezett együttlét a 10 órakor kezdődő istentisztelettel kezdődött, ahol dr.habil.Hecker-Réz Róbert professzor-lelkész…

Medgyesi református gyülekezeti diakónia tevékenység (2013-2022)

A medgyesi református gyülekezeti diakónia 2013-2022 között,Székely Anna-Eli diakónus írása A medgyesi református gyülekezeti diakónia jelszava a Galata 6,2-ben található: ”Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” Ma, amikor felidézzük az eddig megtett útnak a történetét, erős érzelmi kötődést érzünk az együttvégzett szolgálatért. Ezért, ez az út, amit bejártunk eddig „ a…

3. A párbeszédet biztosító bizalom

3. A párbeszédet biztosító bizalom (A címre kattintva meghallgatható a rádióműsor) A bizalom kifejezést manapság inkább negatív előjellel használjuk sokszor, azonban a bizalom a kereszténységnek és azon belül az Apostoli Hitvallásnak egy kulcs szava. Mi a bizalom? A bizalomban testet öltő hit, valójában egy érzelmi hangoltság, mely kételkedés nélkül képes megbízni a másik szavahihetőségében. Amikor…

Csongori diakóniai munka beszámoló

  A Kárpátalján lévő Csongori Református Gyülekezet több színtéren végez szolgálatot, gondoskodva, támogatva a szükségben élőket. Hadar András diakónus testvér beszámolt arról, hogy elsősorban olyan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásával foglalkozik, akiknek nincs meg a megfelelő családi háttér ahhoz, hogy egészséges lelki és testi fejlődésük legyen. Továbbá olyan családok életében segít, akik nyitottak arra, hogy önellátóak…

Bátyúi melegkonyha beszámoló

Beszámoló a Bátyúi Református Gyülekezet keretében működő melegkonyha működéséről „Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.” Máté 25,35-36 Kacsó Géza református lelkész hálás köszönetét fejezte ki a támogatásért, mivel a melegkonyha felszerelése is és azóta pedig…

2. A hit kihívása

2. A hit kihívása (A címre kattintva meghallgatható a rádióműsor) Az Apostoli hitvallás szövegének értelmezésével juthatunk el ahhoz az ősi törvényszerűséghez, amelyet a párbeszéd erőterének nevezünk, ahol a gondolatok, érzések szabad áramlása révén új, belülről megújító változás jön létre. Mi a központi üzenet? Mi a kereszténységnek a legalapvetőbb ajándéka a világ számára? – A hit, illetve…

1. A személyesség szabadsága

1. A személyesség szabadsága (A címre kattintva meghallgatható a rádióműsor) A normák képzésének, fejlődésének, változásának középpontjában nem ideológiák, eszmék állnak, hanem egy személyes kapcsolat. Jézus földi munkásságának a sajátossága abban rejlik, hogy mindig a kapcsolatról beszélt. Jézus személyére fókuszálva a legfőbb kérdésünk az, hogy milyen módon tudjuk elmélyíteni a barátságunkat Vele. Jézus barátjának lenni… Mit…

Élelmiszersegély

Polgári körünk hetente oszt élelmiszersegélyt rászoruló családoknak. Köszönjük támogatóink segítségét, akik lehetővé teszik ezt a segítséget! Közöttük az Abi Pékség, és az Üdvhadsereg Magyarország Szabadegyház támogatása folyamatos, de sok adományt közvetít felénk Polgári Körünk titkárának, Robert Friedrich Hecker-Réz német kapcsolatrendszere is. Az osztás felelőse Rafael János, és tagtársaink segítségével, lakókörzetenként viszi ki az érintettekhez. Íme,…