Bátyúi melegkonyha beszámoló

Beszámoló a Bátyúi Református Gyülekezet keretében működő melegkonyha működéséről „Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.” Máté 25,35-36 Kacsó Géza református lelkész hálás köszönetét fejezte ki a támogatásért, mivel a melegkonyha felszerelése is és azóta pedig…

2. A hit kihívása

2. A hit kihívása (A címre kattintva meghallgatható a rádióműsor) Az Apostoli hitvallás szövegének értelmezésével juthatunk el ahhoz az ősi törvényszerűséghez, amelyet a párbeszéd erőterének nevezünk, ahol a gondolatok, érzések szabad áramlása révén új, belülről megújító változás jön létre. Mi a központi üzenet? Mi a kereszténységnek a legalapvetőbb ajándéka a világ számára? – A hit, illetve…

1. A személyesség szabadsága

1. A személyesség szabadsága (A címre kattintva meghallgatható a rádióműsor) A normák képzésének, fejlődésének, változásának középpontjában nem ideológiák, eszmék állnak, hanem egy személyes kapcsolat. Jézus földi munkásságának a sajátossága abban rejlik, hogy mindig a kapcsolatról beszélt. Jézus személyére fókuszálva a legfőbb kérdésünk az, hogy milyen módon tudjuk elmélyíteni a barátságunkat Vele. Jézus barátjának lenni… Mit…

Élelmiszersegély

Polgári körünk hetente oszt élelmiszersegélyt rászoruló családoknak. Köszönjük támogatóink segítségét, akik lehetővé teszik ezt a segítséget! Közöttük az Abi Pékség, és az Üdvhadsereg Magyarország Szabadegyház támogatása folyamatos, de sok adományt közvetít felénk Polgári Körünk titkárának, Robert Friedrich Hecker-Réz német kapcsolatrendszere is. Az osztás felelőse Rafael János, és tagtársaink segítségével, lakókörzetenként viszi ki az érintettekhez. Íme,…

Érdekességek a legutóbbi Egyesületi közgyűlésünkről

Július második vasárnap este tartottuk a Diakóniai Műhely legújabb megbeszélését online formában. A jelenlevők közül többek között Kárpátaljáról, Romániából, Németországból, Magyarországról tették tiszteletüket testvéreink. A megbeszélést imával indítottuk, áldást kérve a közös megbeszélésre, eredményes munkára. Egy kis igei megalapozás követte, amelyben arra tekintettünk rá, hogy a kősziklából miként eredhetett víz a pusztai vándorlás során, illetve…