7. A párbeszéd teremtő ereje

7. A párbeszéd teremtő ereje  (A címre kattintva meghallgatható a rádióműsor)   Amikor felgyülemlik az emberben valamiféle “tenni akarás” akkor ezt a rombolás, pusztítás tevékenységében éli ki. Ennek magyarázata megfoghatatlan. A teremtés, valaminek a létrehozása az életünkben egy különleges teljesítmény, nem természetes. Egy olyan kihívás, mely mintha nem igazán a hétköznapoknak természetes velejárója lenne. A…

6. Az apa-kép hatása párbeszédünkre

6. Az apa-kép hatása párbeszédünkre (A címre kattintva meghallgatható a rádióműsor)   Mai adásunkban a “Hiszek egy Istenben, egy Mindenható Atyában” kifejezést vizsgáljuk meg. Hogyan lehet az Istent jellemezni, leginkább közelférhetővé tenni az emberek számára? Mindenható Atya- ez a legfontosabb jellemvonása. Nem egy távoli, haragvó Istenség, hanem egy atya, aki kizárólagosságában tud mellénk rendelődni, önmagával,…

5. A kizárólagosság öröme

  5. A kizárólagosság öröme (A címre kattintva meghallgatható a rádióműsor) “Hiszek egy Istenben” -egy kulcsfontosságú mondat, ezen belül is az ‘ egy Istenben’ kifejezés  a kizárólagosság öröméről kíván bennünket tudósítani. Ki számunkra a bizalmi személy, ki az aki számíthat a mi feltétlen bizalmunkra, mit jelent feltétel nélküli bizalmi kapcsolatban lenni? Az egy Istenhez, különleges…

4. A bizalom gyógyító ereje

4. A bizalom gyógyító ereje (A címre kattintva meghallgatható a rádióműsor) A bizalom a szívnek a rádobbanása valakinek a kisugárzására, alapvetően az érzelmek döntése, egyfajta ráhangolódás valakinek az életére. Jairus történetén keresztül megláthatjuk mi is a bizalom. A bizalom életszemléletének fontos fordulópontja, amikor azt mondom, hogy nem a félelem szemüvegén keresztül nézem a világot. “Ne…

3. A párbeszédet biztosító bizalom

3. A párbeszédet biztosító bizalom (A címre kattintva meghallgatható a rádióműsor) A bizalom kifejezést manapság inkább negatív előjellel használjuk sokszor, azonban a bizalom a kereszténységnek és azon belül az Apostoli Hitvallásnak egy kulcs szava. Mi a bizalom? A bizalomban testet öltő hit, valójában egy érzelmi hangoltság, mely kételkedés nélkül képes megbízni a másik szavahihetőségében. Amikor…

2. A hit kihívása

2. A hit kihívása (A címre kattintva meghallgatható a rádióműsor) Az Apostoli hitvallás szövegének értelmezésével juthatunk el ahhoz az ősi törvényszerűséghez, amelyet a párbeszéd erőterének nevezünk, ahol a gondolatok, érzések szabad áramlása révén új, belülről megújító változás jön létre. Mi a központi üzenet? Mi a kereszténységnek a legalapvetőbb ajándéka a világ számára? – A hit, illetve…

1. A személyesség szabadsága

1. A személyesség szabadsága (A címre kattintva meghallgatható a rádióműsor) A normák képzésének, fejlődésének, változásának középpontjában nem ideológiák, eszmék állnak, hanem egy személyes kapcsolat. Jézus földi munkásságának a sajátossága abban rejlik, hogy mindig a kapcsolatról beszélt. Jézus személyére fókuszálva a legfőbb kérdésünk az, hogy milyen módon tudjuk elmélyíteni a barátságunkat Vele. Jézus barátjának lenni… Mit…