2. A hit kihívása

2. A hit kihívása (A címre kattintva meghallgatható a rádióműsor) Az Apostoli hitvallás szövegének értelmezésével juthatunk el ahhoz az ősi törvényszerűséghez, amelyet a párbeszéd erőterének nevezünk, ahol a gondolatok, érzések szabad áramlása révén új, belülről megújító változás jön létre. Mi a központi üzenet? Mi a kereszténységnek a legalapvetőbb ajándéka a világ számára? – A hit, illetve…

1. A személyesség szabadsága

1. A személyesség szabadsága (A címre kattintva meghallgatható a rádióműsor) A normák képzésének, fejlődésének, változásának középpontjában nem ideológiák, eszmék állnak, hanem egy személyes kapcsolat. Jézus földi munkásságának a sajátossága abban rejlik, hogy mindig a kapcsolatról beszélt. Jézus személyére fókuszálva a legfőbb kérdésünk az, hogy milyen módon tudjuk elmélyíteni a barátságunkat Vele. Jézus barátjának lenni… Mit…