Gyógyító találkozások ünnepe.”

 

A szervezet bemutatása:

Az 1995-ben alapított egyesületünk 2005. óta működik közhasznú szervezetként. 2018-ig tevékenységünk súlypontja Szolnok városa volt. Székhelyünk Budapestre helyezésével a drogprevenciós aktivitásunk megszűnt, és fokozatosan előtérbe került a diakóniai valamint felnőttképzési terület.

 

Küldetésünk

Egyesületünk nevéből következik, Kornéliusz százados háza volt az első olyan hely, ahol egymást gyűlölő, egymás felé faji előítéletekkel forduló emberek, testvérként találkoztak egymással.

A mi küldetésünk ugyanez: az egymástól elzárkózó, egymásról csak előítéletek nyelvén gondolkodó embereket és csoportokat szeretnénk a szeretet bázisán működő közösségekbe vezetni.

 

Korábbi tevékenységek:

 • Eredetileg drogprevenciós tevékenységgel kezdtünk munkánkat, ezen belül a következő célcsoportokkal foglalkoztunk: 7-12. osztályos diákoknak, klubfoglalkozásokat, szüleiknek pedig un. „szülő-szoba” csoportokat tartottunk.
 • 14-30 éves fiúknak sportfoglalkozások, ezen belül foci és önvédelmi sportkör
 • Filmklub középiskolások számára
 • Ifjúsági klub középiskolások számára
 • Klubfoglalkozások állami gondozásban lévő fiatalok számára
 • Együttműködés a gyermekvédelem és családgondozás, valamint a bűnüldözés területén működő partnerszervezetekkel, a drogprevenciós tevékenység hatékonyságának növelése érdekében.
 • Egészségfejlesztő tananyag kidolgozása
 • Nyári napközis táborok hátrányos helyzetű gyerekeknek
 • Társadalomfejlesztési program kidolgozása és működtetése, az önkormányzattal együttműködve
 • hátrányos helyzetűek szociális foglalkoztatása

Jelenlegi tevékenységek:

 • Rászoruló, hátrányos helyzetű embertársaink támogatása élelmiszerrel, ruházattal, cipővel, háztartási felszerelésekkel
 • Diakóniai (vagyis a teljes embert megcélzó segítői tevékenység) hálózat létrehozása és működtetése
 • Érzelmi fókuszú terápia vezetésére felkészítő felnőtt képzés
 • Ukrajnai háború áldozatainak támogatása
 • Társadalomfejlesztés: az érdekképviselet, a környezetfejlesztés, a közösségi kezdeményezések fejlesztése és támogatása a Kornéliusz Háza a Megújuló Társadalomért kereteiben.
 • A prostitúció áldozatai között végzett terápiás munka szakmai hátterének biztosítása

 

 

Céljaink

 • Kapcsolatrendszerünket adományozókkal kiszélesítve, napi rendszerességgel kívánunk élelmiszert, ruházatot, cipőt, háztartási felszerelést juttatni a szükséget szenvedőknek.
 • A Diakóniai Népfőiskola és a diakóniai tréningek rendszerének felépítése által segítjük a diakóniai szemléletű munkatársak személyiségformálását, készségfejlesztését.
 • Akkreditált felnőtt képzési rendszerünkben négy képzési irányt valósítunk meg, melyeknek részleteiről a erzelmiq.hu oldalon lehet tájékozódni.
  • EQ-Önismereti: az érzelmi energiák megismerése, személyiségformáló hatásuk, működésük tudatosítása.
  • EQ-Gyakornok: az érzelmi energiák diszfunkciói és az életvezetési zavarok kölcsönhatásainak megismerése, bevezetés az EQ-terápia rendszerébe.
  • EQ-Asszisztens: Az EQ-terápia- beleértve az annak diagnosztikai háttereként szolgáló EQ-tesztet – megismerése.
  • EQ-Terapeuta: Az EQ-terápia – beleértve az annak diagnosztikai háttereként szolgáló EQ-tesztet- alkalmazása.
 • A civil szerveződés kereteinek felhasználása révén a közvetlen lakókörnyezet formálása, az emberi együttélés közösségi minőségének javítása.

 

 • Szakmai kézikönyv elkészítése a prostitúció, szexuális abúzus és emberkereskedelem áldozatai között végzett rehabilitációs tevékenység témakörében.