1.Március havi beszámoló a Kornéliusz körről és a nyugdíjas klubról Ebben a hónapban összesen 4 alkalommal tartottunk foglalkozást. A téma-centrikus, szabad interaktív csoportbeszélgetések során az értékrend  kialakulását, az értékes és értéktelen közötti különbségtételt, és az emberi együttélésben kiábrázolódó elfogadás témáit jártuk körül. A témaföldolgozás során a munkahelyi kollektívához való ragaszkodás, összetartozás, az egymás támogatásában megnyilvánuló szeretet értékei álltak a középpontban.

Március 13.- Barátság témakörét jártuk körbe.

Kire bíznád rá magad?

Mindenkinek vannak érzései, titkai és azokat nem mindegy, hogy kinek mondjuk el, kinek adjuk át.

Barátok között is lehet különbség, nem mindenkivel osztjuk meg a titkainkat.

Bizalom játék: párokat alkotunk, és az egyik becsukja a szemét, a másiknak meg a háta mögött vezetnie kell. Először csak hanggal, majd megfoghatja a vállát, végül a kezét. Majd a párok szerepet cserélnek.

A foglalkozáson 15 fő jelent meg

Március 27.- Folytattuk az előző alkalommal elkezdett témát

Honnan ismerem meg az igaz barátot?

Exupéry: A kis herceg című könyvéből idéztünk, a róka és a kis herceg beszélgetését. Mit jelent, ha valakit megszelídítenek, milyen következményei lesznek. A figyelem felkeltés sikerült, a csoporttagoknak tetszett az idézet.

Szerepjáték: el kellett játszani a róka megszelídítését. 2 pár vállalkozott a feladatra: pénzzel, értéktárgyakkal, élelemmel akarták a barátságot elnyerni. Nem jutott eszükbe a türelem, a fokozatosság, kitartás.

Előkerült ismételten az érdekbarátság gondolata, hogy napjainkban igazi barátra nehezen lehet találni, mert az emberi kapcsolatok sajnos az érdekek mentén mozognak.

A kiválasztott téma összhangban volt a történettel. A csoportnak tetszett, szeretnék megismerni az egész könyvet.

A végén is idézetet olvastunk a könyvből, nem csak egy emlék ez a találkozás, hanem egy erőforrás is, amiből ha szükséges „táplálkozni” is tudunk.

Van, akire számíthatok és rám is számíthatnak.

A foglalkozáson 15 fő jelent meg.

 

2. Április havi beszámoló a Kornéliusz körről és a nyugdíjas klubról A havi alkalmaink során az értékrend kialakulását, az értékes és értéktelen közötti különbségtételt, és az emberi együttélésben kiábrázolódó elfogadás témáit érintettük.

Beszélgettünk arról, hogy a mindennapjainkban miként erősítjük vagy gyengítjük a környezetünkben élők közötti bizalmi kapcsolatokat. A saját felelősségünk felismerése valamint a ragaszkodás, összetartozás, az egymás támogatásában megnyilvánuló szeretet értékei állnak az életünk középpontjában.

 

3. Május havi beszámoló a Kornéliusz körről és a nyugdíjas klubról

Ebben a hónapban az emberi együttélésben kiábrázolódó elfogadás témáit jártuk körül.

A „tekintélyes ember” témán belül felvetett két fő irány: A tekintély biztonságot teremtő ereje? Uralkodni vagy bátorítani?

Beszélgettünk arról, hogy mindannyian vágyunk a kiszámítható, megbízható emberi kapcsolatokra.

 

4.Júnis havi beszámoló a Kornéliusz körről és a nyugdíjas klubról

A „kiszámíthatóság hosszú távú biztosítása” témán belül felvetett két fő kérdés: Lekötelezni-lefizetni akarod – magadhoz láncolva – a számodra fontos személyeket, vagy inkább önzetlen segítséget nyújtasz nekik? A téma megbeszélése során a résztvevők az önzetlen segítségnyújtás szerepét emelték ki, bár elismerték, hogy az önzetlenség nagyon ritka, ezért oly értékes emberi tulajdonság.

 

5. Július havi beszámoló a Kornéliusz körről és a nyugdíjas klubról

A havi foglalkozásokat az értékrend köré építettük. A szó elemzése közben megállapodtunk abban, hogy az értékrend mindig pozitív személyes értékeket jelent. Ezek az értékek a kapcsolatainkban mutatkoznak meg, ahol egy közös cél és közös munka alapjaiként működnek. Az aktuális téma saját élményű feldolgozásával egybekötve folytak a mély és őszinte beszélgetések.

 

6. Augusztus havi beszámoló a Kornéliusz körről és a nyugdíjas klubról.

A havi alkalmakat a közös Kornéliusz nap köré építettük, mely során az egyesületben és a szociális szövetkezetben dolgozók, illetve a nyugdíjasok vettek részt. A közös program során volt ének, beszélgetés, játék és egy bográcsos vacsora. Az elfogadást, mint az egyik legfontosabb emberi értéket a gyakorlatban alkalmaztuk az augusztus havi alkalmakon.

Általában a csoportok működéséről:

1. A személyiség-formáló, készségfejlesztő jellegű foglalkozások átlaglétszáma 15 fő. A résztvevők hátrányos helyzetű, többségében roma származású munkavállalók, akiknek a Kornéliusz Háza Szociális Szövetkezet és a Kornéliusz Háza Missziós Egyesület ad munkát. A foglalkozások részét képezik annak a reszocializációs programnak, melynek során a célkitűzésünk az álláskeresők visszavezetése az elsődleges munkaerőpiacra.

2. A foglalkozások eredménye az, hogy az eddig önmagukat kifejezni nem tudó, kapcsolataikban ingerszegény, konfliktuskezelésükben agresszióra hajló csoporttagok egyre kooperatívabb magatartásformákat sajátítanak el. Ezt szolgálják a projekt- szemléletű csoport-foglalkozások, melyek a témát a csoporttagok saját élményei révén formálják. Így a főtéma játékos, egy-egy gyakorlati életpélda segítségével történő bevezetése után a csoporttagok kiscsoportos formában dolgozzák azt föl, melynek eredményeit megosztják a nagycsoporttal. A követendő mintákat nem a csoportvezető, hanem a csoport fogalmazza meg úgy, hogy a szabad interakciós, témacentrikus beszélgetések vezetésének egyetlen alapelve az egymás véleményének tisztelete.

3. Ennek a fejlődésnek a következménye a csoportvezetés szerkezetének időközbeni átalakulása. A csoportot az első hónapokban egyedül a tréner vezette. Két hónapja már a csoportfoglalkozást bevezető jégtörő játékot, a csoport-téma fővonalát érzékeltető csoportjátékot, illetve azt szemléltető személyes életpéldát a tréner segítői vezetik, illetve mutatják be. Aktív közreműködésük révén a csoporttagok számára is sokkal könnyebb elsajátítani, magukévá tenni a hallottakat, hiszen a tréner segítői a csoport véleményformálói közül kerülnek ki.