A Szolnok-Újváros városrészben működő polgárőrcsoport részére szervezett tréning hat hétvégén zajlott. Péntek délután 14-18 óráig és szombat délelőtt 9-13 között. A tagok közül többen vidéken, vagy a fővárosban dolgoznak, több műszakban, hétvégén is. Ezért voltak néhányan, akik nem tudtak minden alkalommal jelen lenni, de a többség minden foglalkozáson részt vett. Összesen 16 fő kapcsolódott be a képzésbe.

A tréninget a Kelet-Európai Erőszakmentes Kommunikációs Alapítvány trénerei vezették. Az alapítvány képviselője és a képzés vezetője, Rambala Éva, nemzetközileg is elismert tekintély az erőszakmentes kommunikáció oktatásában. Trénertársa a bűnmegelőzés területén dolgozó, nagy tapasztalattal rendelkező rendőr alezredes, aki a gyakorlati ismeretek átadásában, a konkrét élethelyzetekben alkalmazható módszerek ismertetésében és a polgárőr szolgálat során felmerülő problémák megoldásához szükséges készségek kialakításában adott sokat a csoport számára. Egy alkalommal egy különleges rendőri alegységnél is szolgálatot teljesítő rendőr vezette a foglalkozást, ahol a polgárőrök önvédelemből, gyakorlati egészségügyi ismeretekből is kaptak képzést.

Minden foglalkozás interaktív jellegű volt. A trénerek olyan légkört tudtak teremteni, amelyben a közös gondolkodás, a saját élmények, tapasztalatok megosztása vitte előre a tanulást, az ismeretek megértését és elsajátítását.

A tréning szinte egyedülállónak mondható, mivel a polgárőrség keretén belül országos szinten sem történik gyakorlati ismereteket átadó és a polgárőr szolgálatra alkalmassá tevő  készségek elsajátítását munkáló képzés.

Láthatóan sokat fejlődött a gyakorlatok során a résztvevők önismerete, szóbeli kifejezőkészsége, a csoport összetartozásának tudata, az egymásra figyelés és egymás megértésének képessége.

Az utolsó foglalkozáson a polgárőrök tanúsítványt kaptak a képzés elvégzéséről. A rendszeresen résztvevők, azaz 12 fő kapta meg ezt az oklevelet.

Jó hangulatú, közös ebéddel zártuk a tréninget.

Szolnok, 2014. július 19.

SMCA-2013-0838-S